ZADZWOŃ

Biuro w Szczecinie:
tel. 91 485 01 07
Wiktor Protas
kom. 601 536 811

USŁUGI

 

 

 

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW DREWNA WYROBIONEGO

 

NOWOŚĆ !!!

 

Oferujemy zwalczanie szkodników drewna wyrobionego oraz zabezpieczanie konstrukcji drewnianych za pomocą preparatu XILIX GEL.

XILIX GEL  to nowatorskie rozwiązanie. Preparat głęboko penetrujący elementy drewniane. Tylko w wyjątkowych sytuacjach trzeba robić nawierty.

 

 

Stosujemy również inne metody w zależności od zastanych warunków, gazowanie oraz iniekcja. Polecamy zabezpieczenie konstrukcji drewnianych metodą iniekcji pod ciśnieniem. Używamy do tego sprzętu renomowanej francuskiej firmy MABI. 

 

 

WPR_2695i

 

WPR_2712i

 

OFERUJEMY USŁUGI
DEZYNFEKCJI I DEZODORYZACJI OZONEM

OZONOWANIE TO NOWOCZESNA, SKUTECZNA I BEZPIECZNA METODA DEZYNFEKCJI I USUWANIA UCIĄŻLIWYCH ZAPACHÓW. BEZPIECZNA METODA DEZYNFEKCJI MIESZKAŃ.

Za pomocą ozonowania możemy:

 • usuwać zapachy;
 • przeprowadzić dezynfekcję powietrza;
 • usuwać zarodniki pleśni;
 • dezynfekować systemy wentylacyjne
 • czyścić klimatyzację samochodową

Metodę tę można skutecznie wykorzystać w:

 • dezynfekcja mieszkań
 • gastronomi;
 • hotelarstwie;
 • transporcie;
 • gospodarce komunalnej;
 • przemyśle spożywczym;
 • I w wielu innych dziedzinach…

ZABEZPIECZENIE ZAKŁADU PRZED SZKODNIKAMI

PROBLEM: SZKODNIKI SANITARNE

Szkodniki sanitarne towarzyszą ludziom od zawsze. Jednak dopiero rozwój masowej produkcji żywności spowodował, że zaczęto przywiązywać większą wagę do tego problemu. Im większa skala produkcji, tym większe potencjalne straty mogące powstać w wyniku działalności szkodników sanitarnych. W celu wyeliminowania tego zagrożenia, po wielu latach doświadczeń stworzono systemy zabezpieczenia przed szkodnikami sanitarnymi.

CEL DZIAŁANIA SYSTEMU

 • Usunięcie szkodników z chronionego obiektu.
 • Niedopuszczenie do przeniknięcia szkodników do obiektu.
 • Stworzenie takiego systemu monitorowania, który pozwoli na uniknięcie zagrożeń i pozwoli na natychmiastowe podejmowanie działań korekcyjnych.

CO TO WŁAŚCIWIE JEST HACCP?

Od pewnego czasu funkcjonuje w naszym kraju system HACCP, którego elementem jest system zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami sanitarnymi. Do tej pory nie był on jednoznacznie usankcjonowany prawnie. Jest już jednak ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. 63/2001), która:

 • określa warunki produkcji i obrotu środkami spożywczymi,
 • zasady dotyczące zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej artykułów spożywczych,
 • wymagania dotyczące przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie artykułów spożywczych.

KTO MA TO ROBIĆ?

Ustawa mówi, że za jakość zdrowotną środków spożywczych odpowiada przedsiębiorca produkujący /lub wprowadzający do obrotu/ te artykuły. Ale przedsiębiorca nie jest sam!!! Prowadzący zakład ma na głowie tysiąc różnych spraw, a przecież do wdrożenia i nadzorowania profesjonalnego systemu też potrzeba odpowiedniej wiedzy.

I to jest miejsce, w którym możemy Państwu pomóc przejmując na siebie obowiązki wynikające z potrzeby wdrożenia i monitorowania systemu. PHU “PROTAS” dysponuje wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu i prowadzeniu systemów zabezpieczenia zakładów przed szkodnikami sanitarnymi.

Z powodzeniem systemy wdrożono w zakładach mięsnych, fermie drobiu, zakładzie przetwórstwa spożywczego i rolniczego, hipermaketach. Są to klienci bardzo wymagający, ale dzięki temu mogliśmy zdobyć wiele cennych doświadczeń.