ZADZWOŃ

Biuro w Szczecinie:
tel. 91 485 01 07
Wiktor Protas
kom. 601 536 811

BLOG

USŁUGI DDD I CZYSTOŚCI A OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO

       Wydawać by się mogło, że żyjemy w społeczeństwie coraz lepiej wykształconym i coraz bardziej świadomym, w związku z tym podejście do spraw szeroko rozumianej higieny powinno być nacechowane dużą dozą zrozumienia i należnej uwagi. Wszak chodzi o nasze zdrowie. Tymczasem można odnieść wrażenie, że jest coraz gorzej. Wszystkim rządzą pieniądze. Jedyny liczący się argument to jak najniższa cena usługi. Czasami wręcz zapominamy w jakim celu dana usługa jest wykonywana, byle była tania i została potwierdzona dużą ilością ładnie wyglądających papierów. Ważniejsze są słupki i wykresy niż faktyczna praca.

       Kwestia cen usług i ich jakości jest tematem niekończących się dyskusji od niepamiętnych czasów. Kiedy w 1994 roku grupa założycieli, na czele z panią Hanna Bielik,  rejestrowała Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji jednym ze szlachetnych celów jaki im przyświecał było uporządkowanie tej branży, wykreowanie standardów zawodowych oraz podniesienie prestiżu zawodu. Właśnie dla tego  w Stowarzyszeniu tak duży nacisk położono na działalność szkoleniową oraz wydawniczą. Niemal od samego początku istnienia organizacji wydawany jest kwartalnik „Biuletyn PSPDDD”, ukochane dziecko doktora Tadeusza Kolbuszewskiego. Na łamach tegoż periodyku publikują swoje materiały osoby związane z szeroko pojmowaną branżą ddd. Można tam znaleźć artykuły entomologów, specjalistów od ochrony przyrody, specjalistów od spraw bhp, prawników, audytorów i praktyków.  Jest to w tej chwili nieoceniona kopalnia wiedzy fachowej. Tylko ile osób tak naprawdę chce z tej wiedzy korzystać, kogo ona interesuje? Bardzo dużo wysiłku ze strony władz Stowarzyszenia zostało skierowane na organizowanie szkoleń zawodowych. Ustanowiony został tytuł Specjalisty PSPDDD aby zmobilizować członków organizacji do odbycia całego cyklu szkoleń, oraz systematycznego uzupełniania wiedzy już po otrzymaniu tego zaszczytnego tytułu. Rokrocznie są organizowane na koniec roku konferencje na temat nowości w branży. Wszyscy jednak mają świadomość, że ostatecznie pozycję danej firmy weryfikuje rynek i często przygotowanie merytoryczne usługodawcy odgrywa drugoplanową rolę, bagatelizując przy tym zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i środowiska, jakie wiążą się z nieprofesjonalnym wykonywaniem usług ddd. Czasami, jak dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, to na krótko robi się nieco głośniej o usługach ddd, ale temat szybko schodzi na dalszy plan, bo już czekają kolejne sensacje i nie ma czasu na pogłębioną analizę, wyciągnięcie konstruktywnych wniosków i podjęcie odpowiednich działań. Przykłady zatruć rodentycydami i skażenia środowiska środkami ochrony roślin można by mnożyć, ale nic z tego nie wynika.

     Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD zorganizowało już cztery edycje imprezy ConExPest, będącej połączeniem wystawy i konferencji branżowej. Spotykają się na niej przedstawiciele przemysłu ddd z całej Europy i nie tylko. Wszystko po to, by udostępnić najnowsze osiągnięcia z tego zakresu zarówno usługodawcom jak i wszystkim zainteresowanym tematyką zabezpieczenia przed szkodnikami. Spotykają się producenci produktów biobójczych, środków ochrony roślin, sprzętu oraz usługodawcy. Niestety w niewielkim zakresie, mimo szeroko zakrojonej akcji popularyzatorskiej, korzystają z tego wydarzenia potencjalni klienci firm ddd, mimo że mogliby w znaczący sposób podnieść swoją wiedzę w zakresie ochrony przed szkodnikami.  

       W skali europejskiej, inicjatywą mającą na celu podniesienie standardów wykonywania usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji było opracowanie europejskiej normy 16636. PSPDDD było również zaangażowane w jej tworzenie. Norma nie jest doskonała, nie w pełni odpowiada na zapotrzebowanie środowiska, tym nie mniej jest krokiem we właściwym kierunku, pozwalającym wykreować pewien powtarzalny model postępowania firm ddd.   

       Bez względu jednak na okoliczności wszystkie podmioty zaangażowane w sprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i będące świadome zagrożeń nie zaprzestają wysiłków aby swoje zadania wykonywać jak najlepiej. Bo przecież każdy epidemiolog, każdy lekarz weterynarii i każdy deratyzator doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w deratyzacji celem nadrzędnym nie jest unicestwienie mniejszej lub większej ilości gryzoni lecz ochrona ludzi przed negatywnymi następstwami ich obecności w środowisku człowiek. Często słyszymy dyskusje na temat zagrożeń związanych z występowaniem salmonelli. Zwracamy uwagę na oddzielenie w sklepie surowego mięsa drobiowego od innych gatunków mięsa, itd., itp. A przeważnie pomija się w tym wszystkim jeden z kluczowych aspektów tego problemu: rolę szczurów w przenoszeniu tej choroby. Często wiele emocji wywołują sensacyjne doniesienia medialne o pladze szczurów. Ale jakże niewiele osób zwraca przy okazji uwagę na to, że w takich sytuacja niezbędne są także dezynfekcja i dezynsekcja. Dla tego niezmiernie ważne jest zespolenie wysiłków wszystkich podmiotów zaangażowanych w tematykę utrzymania należytego stanu sanitarnego obiektów i ich otoczenia. Z jednej strony będą to oczywiście instytucje państwowe, inspekcja weterynaryjna i inspekcja sanitarna, z drugiej firmy z sektora utrzymania czystości i usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Często bagatelizowany jest problem zagrożeń mikrobiologicznych, a to przecież nieodłączny element troski o zdrowie ludzi. Jakże ważna w tym rola firm z branży utrzymania czystości. Każdy z wymienionych podmiotów ma tu do wykonania istotne zadania. Nie można tracić z oczu celu nadrzędnego – bezpieczeństwa sanitarnego. Na każdym etapie tego działania należy eksponować profesjonalizm świadczonych usług. Nie już miejsca na przypadkowe wykładanie w piwnicach budynków mieszkalnych rodentycydów na kawałkach gazety przez dozorców, bo tak jest najtaniej. Nie można traktować usług deratyzacji jak gratis do wielkich kontraktów na sprzątanie obiektów, jak to się niestety czasami dzieje. Na zdrowiu i bezpieczeństwie sanitarnym oszczędzać nie można. 

       Jak sprawić aby tematyka naszego bezpieczeństwa zdrowotnego była traktowana z należytą powagą? Jak z tym przekazem dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców? Bo dopiero jak przeciętny człowiek będzie świadomy co i dlaczego robimy i będzie domagał się usług na odpowiednim poziomie, to będziemy mogli powiedzieć, że podążamy właściwą drogą. W tym upatruję pole do współdziałania organizacji funkcjonujących w branży usług utrzymania czystości i usług ddd bo te sektory są ze sobą ściśle powiązane.

Wiktor Protas

——————————————————————————————————————–

PARADOKSY, PARADOKSY, PARADOKSY

       Żyjemy w czasach niezwykłych paradoksów. W czasach fantastycznych odkryć i rozwoju różnych niezwykle użytecznych technologii a jednocześnie w czasach coraz większej bezradności wobec prozaicznych problemów dnia codziennego. Coraz większe wymagania wobec producentów żywności w zakresie jakości zdrowotnej, coraz wyższy poziom higieny i już niemal powszechne problemy z różnymi rodzajami alergii. I tak można by wymieniać i wymieniać, bo z jednej strony latamy w bezkresny kosmos a z drugiej wciąż nie możemy poradzić sobie z wieloma chorobami dręczącymi gatunek ludzki. W dobie tak wspaniałych wynalazków wydawać by się mogło, że również ze szkodnikami nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Tym bardziej, że prawie każdy człowiek doskonale się na tym zna. A jednak tak nie jest. Wręcz przeciwnie, w niektórych dziedzinach, w ostatnich latach obserwujemy nawet pogorszenie sytuacji. Okazuje się, że rozwój cywilizacji niekiedy wręcz sprzyja szkodnikom uprzykrzającym nam życie. Wielkie magazyny składowe, wielka skala produkcji, transport paletowy, ogromne ilości odpadów organicznych to tylko niektóre z punktów z listy okoliczności mających pozytywny wpływ na „dobrostan” szkodników. Do tego należy jeszcze dorzucić działania, których podjęcie stymulowała troska o zdrowie ludzi. Przede wszystkim zmiany w przepisach regulujących dopuszczanie do handlu substancji czynnych, których efektem jest drastyczne zmniejszenie dostępnych na rynku preparatów. Swoje do tego dokładają obrońcy środowiska. W rezultacie coraz częściej pojawiają się sytuacje, gdy naprawdę trudno uporać się z problemem szkodników. Ot, choćby lawinowo narastające kłopoty w walce z plagą pluskiew.  

Wiktor Protas

KONFERENCJA W SPALE

Jak co roku, w grudniu Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD organizuje konferencję lub szkolenie, które jest swego rodzaju podsumowaniem mijającego roku. Nie inaczej było też na zakończenie roku 2018. W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, 7 grudnia, odbyła się konferencja p.t. „Aktualne problemy branży ddd”.

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w tytule konferencji, kolejne wystąpienia odnosiły się do tematów trudnych i wzbudzających liczne kontrowersje. Organizatorzy nie dali nawet cienia szansy uczestnikom konferencji na jakieś lekkie wejście w tematykę. Po oficjalnym otwarciu i kilku miłych słowach Przewodniczącego Rady Programowej prof. Jarosława Buszko, przed zgromadzonymi pojawił się pan Grzegorz Wegiera, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, który przedstawił dwie prezentacje: 1/ Dezynfekcja w przypadku chorób zwalczanych z urzędu, 2/ Postępowanie ze zwłokami gryzoni pozyskanymi z tytułu deratyzacji. Już same tytuły zwiastowały spore emocje. W pierwszej prezentacji, z racji ograniczeń czasowych pan doktor Wegiera zajął się procedurami i problemami z nimi związanymi dotyczącymi dezynfekcji przy chorobach zwalczanych z urzędu:

– afrykański pomór świń;

– grypa ptaków;

– zgnilec amerykański pszczół.

Problemy i wątpliwości pojawiają się już przy czytaniu samych procedur i ich analizie. Np. rodzaje koniecznych działań w przypadku grypy ptaków i afrykańskiego pomoru świń są bardzo zbliżone, jednak w jednym akcie prawnym i drugim użyto tak różnego słownictwa, że można je odczytywać na różne sposoby. Albo pytanie dla czego w przypadku zgnilca amerykańskiego nie przewiduje się likwidacji całej pasieki? Ogólnie brak konsekwencji. A może to nastręczać różnych kłopotów, bo jak podkreślił doktor Wegiera w naturze nie ma gotowych schematów i trzeba dostosować się do zaistniałej sytuacji, w czym niekiedy niejasne przepisy mogą bardzo przeszkadzać.

Druga prezentacja pana Wegiera jeszcze bardziej podniosła temperaturę na Sali, bo niemal każdy wykonawca usług ddd na co dzień styka się z problem jak postępować ze zwłokami gryzoni pozyskanymi w wyniku deratyzacji. Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. a rozporządzenia 1069/2009 przepisami o UPPZ nie są objęte całe zwierzęta dzikie które nie są zakażone lub podejrzane o zakażenie chorobą przenoszoną na ludzi lub zwierzęta. Ale zgodnie z art. 8 lit. a tiret (v) rozporządzenia 1069/2009 zwłoki zwierząt dzikich podejrzanych o zakażenie chorobami przenoszonymi na ludzi lub zwierzęta stanowią materiał kategorii 1. Ciekawe czy ktoś znający się na rzeczy odważy się bez przeprowadzenia badań powiedzieć, że znaleziony martwy szczur nie jest podejrzany o zakażenie chorobami przenoszonymi na ludzi.? Co gorsza przy omawianiu zagadnień czysto technicznych, znowu okazało się, że podejście właściwych inspekcji bywa bardzo różne

Jeżeli ktoś myślał, że kolejne wystąpienia nie wywoła już takich emocji, był w wielkim błędzie. Aspekty prawne zabiegów DDD wobec chronionych prawnie i łownych ptaków oraz ssaków to tytuł wystąpienia pana Pawła Dolaty. Pan Dolata jest specjalistą prawa ochrony przyrody ale też osobą mocno zaangażowaną w realnie działania w tym zakresie. Stąd jego wiedza jest połączeniem świetnej znajomości prawa jak i praktycznej aktywności. Przedstawił szerokie spojrzenie, poczynając od Konstytucji, jakie są regulacje prawne. Schodząc stopniowo coraz niżej w hierarchii aktów prawnych omawiał różne konkretne przypadki, te najbardziej interesujące praktyków ddd. Najmniej wątpliwości było w przypadku kretów.  Ochroną gatunkową częściową objęte są 22 gatunki ssaków dziko żyjących w Polsce. W grupie tej jest też właśnie kret, Talpa europaea, przy czym jego status ochronny zależy od miejsca przebywania – ochroną częściową objęte są tylko „osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych”. Trochę komplikacji wprowadza tu ustawa o ochronie zwierząt, ale ogólnie sprawa jest klarowna. Gorzej sytuacja wygląda w przypadku kun, które zaliczane są do zwierząt łownych i podlegają prawu łowieckiemu. „Interwencje dotyczące zwierząt łownych muszą być wykonywane zgodnie z prawem łowieckim, inaczej można narazić się na zarzut kłusownictwa! Tymczasem przepisy prawa łowieckiego zupełnie nie nadążają za zmianami w naszym środowisku naturalnym i coraz częstszymi sytuacjami konfliktowymi ze zwierzętami łownymi. Jedyny przepis dotyczący takich sytuacji, to art. 9a ustawy Prawo łowieckie, który stanowi: „1. Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych.” Płoszenie i przede wszystkim odławianie zwierząt łownych w innych sytuacjach konfliktowych nie jest przez prawo uregulowane! A np. niszczenie nor i legowisk zwierząt łownych (gdziekolwiek się znajdują!) uznane jest przez art. 51 ust. 1. pkt 4) ustawy Prawo łowieckie za wykroczenie i podlega karze grzywny. Dlatego w przypadkach interwencji dotyczących zwierząt łownych, należy te działania przekazywać odpowiednim terytorialnie kołom Polskiego Związku Łowieckiego. Problemem są jednak tereny w granicach administracyjnych miast, które są z zasady, na mocy art. 26 pkt 2 ustawy Prawo łowieckie wyłączone (z pewnymi wyjątkami) z granic obwodów łowieckich, a więc w takich przypadkach nie ma odpowiedzialnego za dany obwód łowiecki koła Polskiego Związku Łowieckiego. W takich przypadkach należy się zwrócić do urzędu gminy lub miasta, który zajmuje się również m.in. gospodarką łowiecką, z reguły jest to referat lub stanowisko zajmujące się łącznie leśnictwem i łowiectwem.”. (Paweł T. Dolata – materiały z konferencji Aktualne Problemy Branży DDD).

Pan Dolata bardzo mocno podkreślił rolę dobrej woli i chęć współdziałania wszystkich zainteresowanych, tj organów administracji, organizacji społecznych i innych zainteresowanych. Jak jest to trudne pokazują chociażby stosunkowo częste problemy z nietoperzami. Kiedy pojawiają się w miejscach, w których ich obecność jest nieporządana, np. pomieszczenia szpitalne, bardzo trudno uzyskać jakąkolwiek pomoc i zdesperowania administratorzy takich obiektów proszą o pomoc firmy ddd, które raczej nie są do tego najwłaściwsze. Nic zatem dziwnego, że i w tej części konferencji dyskusja była nader ożywiona.

Komisja szkoleniowa i manager Stowarzyszenia pan Paweł zdaje się, że pobierali nauki u samego mistrza Alfreda Hitchcock’a. Już pierwsze wystąpienia pana Wegiera było mocne ale temperatura dyskusji po wystąpieniu pani profesor Justyny Górnej była wyjątkowo wysoka. Mówią że świat norm i standardów jest nudny, a przecież o tym mówiła pani profesor. Omawiała wszak następujące zagadnienia:

– wymagania standardów takich jak BRC Food, BRC Packaging and Packaging Materials, FSSC 22000, IFS, Standard Tesco w obszarze ochrony przed szkodnikami,

– dobre praktyki postępowania w zakresie ochrony przed szkodnikami w aspekcie spełnienia wymagań standardów,

– najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w obszarze ochrony przed szkodnikami,

– ścieżka audytu spełnienia wymagań ww. standardów w obszarze ochrony przed szkodnikami.

No cóż kolejny raz okazało się, że diabeł tkwi w szczegółach, a dokładniej w ludziach nadzorujących wdrażanie norm i standardów w życie. I to co przedstawiła pani profesor Górna, która przecież też jest praktykującym audytorem, w zestawieniu z bardzo licznymi doświadczeniami uczestników konferencji, sprawiło, że iskry sypały się gęsto. Pokazało to jak daleko od siebie są świat wykonawców usług ddd  i  świat oczekiwań audytorów. Okazuje się, że istotą działań jednych i drugich wcale nie jest skuteczne zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami. Najważniejszy stał się świat równoległy, świat dokumentacji systemowej. Nie jest najważniejsze jak pozbyć się z zakładu szkodników, a czy doroczna analiza ma być opisowa czy graficzna, a wykres czy ma być słupkowy czy kołowy?

Co oczywiste, w czasie konferencji nie uzyskaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania nurtujące wykonawców usług ddd dotyczących omawianych tematów. Bo tak nie mogło być. Nie wszystko da się uregulować przepisami prawa czy chociażby normami. Ale nawet w tych obszarach, które są uregulowane, bardzo ważną rolę odgrywa człowiek, który na co dzień je stosuje. W trakcie dyskusji na różne tematy zawsze pojawiał się problem różnego podejścia do danej kwestii w różnych częściach naszego kraju, czy to w kwestii stosowania przepisów prawa czy przestrzegania wymagań standardów jakości. Tym niemniej konferencja była bardzo pożyteczna gdyż dała możliwość szerszego spojrzenia na omawiane tematy. Dostarczyła też nowych informacji i umożliwiła interesującą wymianę poglądów.

Wiktor Protas

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W OSIECKU O XILIX-IE

Pod koniec kwietnia odbyły się warsztaty „Praktyczne zastosowanie produktu biobójczego XILIX GEL w ochronie elementów drewnianych przed szkodnikami”. Warsztaty odbyły się w Hotelu Pod Sosnami w Osiecku. Urokliwe, kameralne miejsce i wyśmienite towarzystwo prawdziwych profesjonalistów to już dobry początek. Dalej też było interesująco. Merytoryczne i treściwe wprowadzenie pana Bartosza Lewandowskiego z firmy ADKALIS producenta preparatu Xilix Gel. Ciekawe i pełne werwy, jak zwykle, wystąpienia profesora Stanisława  Ignatowicza. Warto zauważyć, że byliśmy prawdopodobnie świadkami pierwszego w naszym kraju wykładu na temat jednego z gatunków termitów którego to obecność stwierdzono w Polsce. Okazuje się jednak, że tych doniesień na temat termitów w Europie zachodniej jest już więcej. Między innymi z Hamburga. Biorąc pod uwagę strefę klimatyczną w jakiej położony jest Hamburg, można się spodziewać, że częstsze spotkania z tymi bardzo groźnymi szkodnikami drewna, są tylko kwestią czasu.

Ponieważ spotkanie miało charakter warsztatów więc nie mogło zabraknąć zajęć praktycznych. Hotel udostępnił drewniane obiekty, na których mogliśmy sobie poćwiczyć. Krzysztof Karpiński, właściciel firmy Dez-Der, jednego z dwóch oficjalnych dystrybutorów Xilixu, przywiózł swoją ekipę, która rozpoczęła zajęcia praktyczne. Wykonywane czynności na bieżąco komentował Bartosz Lewandowski. Później przyszła kolej na uczestników warsztatów. Każdy miał możliwość przećwiczyć nakładanie Xilixu na konstrukcję. Okazało się, że jednym z kluczowych aspektów jest uzyskanie właściwej grubości powłoki żelu. I wbrew pozorom, wcale nie chodziło o to, że była ona za cienka. Wręcz przeciwnie, czasami wychodziła nawet dwukrotnie grubsza od maksymalnej, zalecanej przez producenta. Było o czym dyskutować.

Ponieważ takie szkolenia to również świetna okazja do spotkania kolegów-fachowców z całego kraju i wymiany doświadczeń nie zabrakło wieczornej biesiady, w czasie której rozmawiano nie tylko o sprawach zawodowych. Aby jeszcze bradziej uatrakcyjnić imprezę, pan Piotr Skotnicki reprezentujący firmę ASPLANT – SKOTNICCCY, drugiego oficjalnego dystrybutora Xilixu w Polsce zaproponował rozegranie rozegranie turnieju w pétanque, czyli w bule. Zabawa była pierwsza klasa, a zwycięzca, Karol Skoczylas został obdarowany beczką preparatu XILIX GEL, ufundowaną przez pana Piotra Skotnickiego.

No cóż, warsztaty miały długi tytuł, ale były krótkie, treściwe i pożyteczne i umożliwiły poszerzenie wiedzy na temat stosowania preparatu Xilix Gel i nie tylko.

Wiktor Protas

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

NOWE ROZWIĄZANIA W WALCE ZE SZKODNIKAMI.

Kolejne seminarium, tym razem zorganizowane przez firmę BEST-PEST, odbyło się w niezwykłych wnętrzach hotelu „Młyn Jacka”. Mimo siarczystych mrozów frekwencja była bardzo duża. Jak widać ludzie są głodni wiedzy i spotkań z kolegami.

W imieniu organizatorów przywitał przybyłych Artur Grotnik. A później  można było wysłuchać interesujące wystąpienia przedstawicieli firm współpracujących z BEST-PEST oraz pana profesora Stanisława Ignatowicza.

Pierwsze wystąpienie dotyczyło preparatu TALISMA. Pani Hanna Szulc z firmy Arysta LifeScience przypomniała informacje o preparacie, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie przechowywanego zboża. Poświęciła też kilka zdań samemu przechowywaniu zboża oraz głównym szkodnikom, z którymi zmagamy się w magazynach.

Jednym z trudniejszych tematów w naszej pracy jest tępienie much. Temat, z różnych powodów trudny. Przedstawiciel firmy Hockley przedstawił preparat HOKO-EX zawierający cyromazine. Preparat ma formę granulatu rozpuszczalnego w wodzie i jest przeznaczony przede wszystkim do likwidacji larw much. Panowie z firmy Hockley przekonując do stosowania swojego preparatu zwrócili uwagę na ogromny, ich zdaniem potencjał polskiego rynku. Próbowali przekonywać, że straty np. w hodowli bydła mlecznego wynoszą ok 50 Euro/krowę rocznie. A koszt stosowania zbawiennego preparatu to niespełna 6 Euro/krowę rocznie przy 3,5 aplikacji (dla czego akurat 3,5?). No cóż pewnie prowadzili jakieś badania, które dały takie wyniki. Ale w rozmowach z hodowcami, czy to bydła, trzody chlewnej czy drobiu, takie argumenty rzadko trafiają do przekonania zainteresowanym. Każdy z nich ma własne, jedynie sprawdzone sposoby radzenia sobie z różnymi szkodnikami i trudno ich przekonać do czegokolwiek nowego. Inna sprawa, że nie raz okazywało się, że bardzo drogie i jeszcze bardziej zachwalane preparaty po prostu okazywały się nieskuteczne.

Również przedstawiciel firmy Newpharm zaprezentował preparaty skierowane do sektora rolniczego – rodzine preparatów NUVACID. Preparat zawierający tetrametrynę i PBO i jest przeznaczony do zwalczania ptaszyńca kurzego. Temat jeszcze trudniejszy niż muchy i naprawdę chętnie przyjęlibyśmy jakieś rozwiązanie, które byłoby skuteczne w zwalczaniu tego ektopasożyta drobiu. Oczywiście jak podkreślił prelegent, każdy obiekt jest inny i wymaga odmiennego podejścia, ale trudno jest osiągnąć całkowitą eliminację ptaszyńca. Nie ma co oczekiwać tu cudu, raczej trzeba się przygotować na długą i mozolną pracę w celu redukcji populacji szkodnika. Przy okazji zostały przypomniane dwa znane już wcześniej preparaty: BAGGY POULTRY na ziemi okrzemkowej również do zwalczania ptaszyńca kurzego oraz RECIDAL do zwalczania roztoczy.

Od rozważań o różnych sposobach zwalczania szkodników oderwał nas na chwilę dr Paweł Olejarski, który w dużym skrócie przedstawił wizytówkę Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.

W Polsce stosowanie świec do dezynsekcji jest stosunkowo mało popularne. Właściwie trudno wyjaśnić co leży u podłoża tej niechęci. Tym czasem Nick Dale i Jo Scutcher z firmy Octavius Hunt przedstawili szerokie spektrum możliwych zastosowań tej formulacji. Skupili się głównie na świecy z cypermetryną, ale w ofercie ich firmy znajdziemy więcej opcji. Co ważniejsze polecają oni stosowanie świec w najróżniejszych miejscach. I w tak oczywistych jak magazyny, hale fabryczne ale i w mieszkaniach. Może kiedyś będzie sposobność zweryfikować to osobiście w takich nieoczywistych miejscach.

Kolejna prezentacja została przygotowana i przedstawiona przez przedstawicieli włoskiej firmy Bleuline. Firma ta jest znana już od jakiegoś czasu na polskim rynku. Zdaje się jednak, że współpraca z dotychczasowym dystrybutorem nie była zbyt udana i Bleuline postanowiło nawiązać współpracę z innym dystrybutorem. Ciekawe, czy wcześniejsze doświadczenia sprawiły, że znacząca część wystąpienia poświęcona była fałszowaniu preparatów? Poza tym zostały przypomniane, znane już preparaty: CIPEX 10E, PERMEX 22E oraz DEADYNA.  Włosi przygotowali też preparat na pyretrynie, PIRETOX, którego jeszcze u nas nie ma, ale warto o nim wspomnieć, ponieważ zrezygnowano w nim z dodania PBO. Podobno najnowsze badania wskazują na możliwe działanie kancerogenne PBO. To pierwsza taka informacja, więc trudno się do niej szerzej odnieść.  Ciekawą propozycją wydaje się preparat AQUATAIN AMF do zwalczania larw komarów. To kolejny preparat na … krzemie! Mamy tu do czynienia z działaniem czysto fizycznym, zatem preparat nie podlega pod europejską dyrektywę o środkach biobójczych. Oczywiście najważniejsze będzie, czy okaże się skuteczny.

Niejako w nawiązaniu do preparatu AQUATAIN AMF zaprezentowano nam drona, jako znakomite narzędzie przy zabiegach odkomarzania. Nooo! Całkiem możliwe, tylko cena sprzętu ma się nijak do ceny za usługę odkomarzania. Trzeba by mieć super układy i pozyskiwać sporo dużych zleceń aby to miało sens. Tym niemniej interesujące.

Spore ożywienie wywołało wejście „na scenę” dr Dawida Liszki z ICB. Dawid jest znany ze swojej niesamowitej elokwencji. Potrafi opowiadać o najtrudniejszych tematach jakby opowiadał dziecku bajkę na dobranoc. Rozpoczął od opowieści o preparacie PROVECTA i jego niecodziennym sposobie działania.  Można go stosować jako środek podstawowy, można też dodawać do tradycyjnych insektycydów. Później przyszła kolej na DERGAL, kolejną propozycję w walce z ptaszyńcem kurzym. Jest to preparat, który można stosować w obecności kur. Ciekawa propozycja, praktyka zweryfikuje, czy faktycznie jest taki skuteczny, jak zapewnia producent. A na koniec, coś na co wielu dezynsektorów czeka z niecierpliwością nowy ATTRACIDE. Jeszcze go nie ma w hurtowniach, ale wielu z nas pamięta jego pierwsze wcielenie, które było liderem wśród insektycydów przeznaczonych do zwalczania karaczanów. Niestety ten preparat „wypadł” z rynku z powodu regulacji unijnych. ICB obiecuje, że nowa wersja będzie jeszcze lepsza, będzie czymś pośrednim między preparatem do oprysków a żelem. Poczekamy zobaczymy.

Zawsze z wielką przyjemnością odwiedzam „Młyn Jacka”. A jeśli jeszcze jest to związane z taką ciekawą, jak ta ostatnia, konferencja to tym bardziej. Jest to też znakomita okazja do spotkania z kolegami z branży z całej Polski. Jest jeszcze coś. Zawsze kiedy tam jestem zatrzymuję się na chwilę przed portretem Jacka. Szkoda, że tak szybko odszedł.

Spała 2017 – Techniczne wymogi certyfikacji z normy 16636: „usługi ochrony przed szkodnikami” dla firm branży DDD.

Norma 16636 wciąż gorący temat. Dla tego na konferencję zorganizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD zjechała całkiem spora grupa zainteresowanych. Niewątpliwym atutem tej konferencji było to, że brali w niej udział przedstawiciele firmy audytującej – PNG.

Konferencja składała się z trzech merytorycznych wystąpień. Na początek „Parę słów o normie i jej wdrażaniu” dr Jacka Dońca, człowieka w naszym kraju, który najwięcej pracy włożył w jej tworzenie. Doktor Doniec starał się nadać normie ludzką twarz, przetłumaczyć język normy na język polski. Przy okazji nawoływał do uproszczenia dokumentacji, do nierozbudowywania jej ponadmiarę.

Z największym zainteresowaniem wszyscy oczekiwali na drugie wystąpienie, pani Emilii Sokalskiej z firmy PNG – Jak przygotować firmę do audytu. Niewątpliwie było to bardzo ważne wystąpienie, ponieważ mieliśmy okazję zapoznać się z punktem widzenia audytora. W końcu decydujące jest to jak oni odczytują normę i jak czują ducha tej normy. To przecież oni będą decydowali kto będzie mógł się pochwalić certyfikatem, a kto nie. Pani Sokalska przygotowała swoje wystąpienie bardzo starannie dzięki czemu mogliśmy czuć się jakbyśmy byli właśnie audytowani. Jedynym minusem tego wystąpienia było to, że wnioski co do zakresu obowiązków dokumentacyjnych firmy chcącej pochwalić się certyfikatem potwierdzającym posiadanie normy 16636 zdecydowanie się poszerzy. Zupełnie inny kierunek rozumowania niż w wystąpieniu dr Dońca.

Konferencję zakończyło wystąpienie dr Marcina Kadeja z Uniwersytetu Wrocławskiego „Analiza ryzyka w świetle wymagań normy EN 16636”. Bardzo ciekawa, przedstawiona zrozumiałym językiem prezentacja o ryzyku jako takim, analizie ryzyka i o tym jak to się ma do punktu 5.4 kręgu decyzyjnego zawartego w normie i w konsekwencji o finale w postaci przedstawienia formalnej oferty klientowi (pkt 5.7. procesu decyzyjnego) . Ponieważ dr Kadej jest zarówno naukowcem jak i praktykującym audytorem, swobodnie ilustrował teorię obserwacjami z praktyki. M.in. przedstawił przykład, gdy to w czasie audytu poprosił o otwarcie jednego, losowo wybranego karmnika deratyzacyjnego. W karmniku znaleziono mysz w zaawansowanym stadium rozkładu. Przegląd karmników odbył się dzień wcześniej i z raportu jednoznacznie wynikało, że w tym karmniku niczego w czasie przeglądu nie znaleziono. Dla audytora, do tego biologa i biegłego sądowego, była to oczywista niezgodność. Ja jednak spojrzałem na to z nieco innej strony, bo dla mnie była to swoista puenta z szyderczym chichotem. Norma normą, papier wszystko przyjmie, a rzeczywistość skrzypi bo właśnie liczą się normy, papiery, ładne wykresy, niska cena a nie solidne, dobre rzemiosło. Nie ważne co robisz, ważne aby w papierach się zgadzało!

Aleksandretta

Zwierzęta konfliktowe stanowiące zagrożenia w miastach i obiektach przemysłowych.

Zwierzęta konfliktowe? Czyli jakie? Z natury kłótliwe? Zaczepiające przypadkowych przechodniów? Nie, to takie zwierzęta, których jest za dużo w środowisku człowieka. Ależ ryzykowne określenie. Bo gdzie jest ta granica określająca kto komu wchodzi w paradę. Czy to nie człowiek zajmuje co chwilę kolejne siedliska różnych zwierząt? Czy to nie człowiek tworzy coraz dogodniejsze warunki dla rozwoju niektórych gatunków? Czy to nie człowiek zaburza co i rusz kolejne ekosystemy? Jak zauważył profesor Tryjanowski „Jeszcze kilka lat temu służby ddd praktycznie nie miały do czynienia z żółwiami ozdobnymi, szopem praczem czy egzotycznymi gatunkami ptaków takimi jak aleksandretty obrożne czy bernikle kanadyjskie…” Ja z własnej praktyki mógłbym dodać jeszcze kilka gatunków zwierząt, które wkroczyły do miast. Niezwykle delikatny temat. I właśnie tym problemom była poświęcona konferencja, która odbyła się we Wrocławiu 10 kwietnia 2017 roku.

Najpierw ludzie zalewali betonem co się da. W jakimś momencie stwierdzili, że to chyba nie jest za dobrze dla nas samych. No i pojawiła się moda na rozwijanie zieleni wielkomiejskiej, pojawiło się rolnictwo miejskie, wertykalne ogrody, energetyka społeczna i inne rozwiązania proekologiczne. Tyle, że te wszystkie działania prowadzą do tworzenia siedlisk bardzo sprzyjających różnym gatunkom zwierząt. A homo sapiens nie ma ochoty dzielić z intruzami wspólnej przestrzeni i zapasów pokarmu. Jakoś nie myślimy, że pojawia się sprzeczność. Parki bez owadów, ptaków, gryzoni czy innych zwierząt? Chcemy mieszkać w lesie ale nie chcemy być niepokojeni przez stworzenia, w których siedliska właśnie się wdarliśmy. Problem sam w sobie trudny, a tu jeszcze lobby miłośników dokarmiania kotków i gołębi.

prof. Piotr Tryjanowski

       Dylematy, dylematami, ale problem jest. Szkody materialne ale i kłopoty w zakresie ochrony zdrowia. Muchy, karaczany, pchły, komary, kleszcze to przecież przenosiciele najróżniejszych patogenów, w tym również tych lekoopornych. One przenoszą mikroorganizmy chorobotwórcze a my je przenosimy, i to na bardzo duże odległości (pociągi, statki, samoloty). Nie możemy więc machnąć na wszystko ręką i uznać, że tak ma być. Zacząć trzeba od pracy nad świadomości ludzi zagrożeń płynących z tego kierunku. Kolejne obce gatunki, wcześniej czy później będą do nas przybywały. Chodzi o to abyśmy byli lepiej na to przygotowani.

Byłoby dobrze, gdyby w tym bardzo delikatnym obszarze naszego życia funkcjonowała spójne i racjonalne prawo, które pomagałoby rozwiązywać te problemy. Owszem, istnieje sporo różnych aktów prawnych. Wzmianka o ochronie środowiska znajduje się nawet w Konstytucji w artykułach 31 i 74. Ale czy faktycznie pomagają one w rozwiązywaniu codziennych problemów? Zapraszam chętnych do dyskusji i proponuję jako punkt wyjścia temat: zgodne z prawem i skuteczne usuwanie z domów mieszkalnych kun (martes domestica). A co z odszkodowaniami za szkody wyrządzane przez te sympatyczne stworzenia? Kto ewentualnie miałby je wypłacać: państwo, koła łowieckie, sami sobie? Coraz bardziej obstawiamy się przepisami, ale czy przypadkiem w ten sposób nie podążamy w kierunku totalnego ubezwłasnowolnienia?

dr Marcin Kadej

Warsztaty Killgerm 2017

WARSZTATY KILLGERM 2017

Wszelkiego rodzaju szkolenia to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Z jednej strony to okazja do spotkania z kolegami po fachu, co w naszej, bardzo rozdrobnionej branży jest bardzo cenne. Nie mamy zbyt wielu okazji do spotkań i wymiany poglądów. A różnych wątpliwości nie brakuje. Z drugiej strony dobrze jest od czasu do czasu odświeżyć sobie wiadomości i dołożyć coś nowego. Szare komórki też potrzebuję gimnastyki. Może nawet bardziej niż w dawnych czasach

Do ciekawszych wydarzeń szkoleniowych w naszym kraju należą organizowane od kilku lat przez firmę Killgerm warsztaty. Można na nich posłuchać wystąpień na różne tematy związane z naszą pracą. Jest zatem i coś z dezynsekcji i coś z deratyzacji i różne różności. A i obiadem też zawsze poczęstują.

Nie inaczej było również na tegorocznych warsztatach, które odbyły się 30 marca w Luboniu koło Poznania. Znakiem czasów, w których żyjemy, jest to, że coraz więcej dyskutujemy o kwestiach prawnych, proceduralnych i dokumentacji a nie o zagadnieniach merytorycznych. Nic więc dziwnego, że warsztaty rozpoczęły się od wystąpienia Matthew Davis’a o zmianach w etykietach rodentycydów oraz zmniejszeniu zawartości substancji czynnej w preparatach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Co prawda bezpośredniego wpływu na pracę profesjonalistów wpływu mieć to nie będzie, ale jest to ważna wskazówka, w którą stronę zmierzamy. Byliśmy zapewniani, że zmniejszenie zawartości substancji czynnej nie będzie skutkowało szybszym pojawianiem się szkodników odpornych na rodentycydy, ale mimo wszystko wątpliwości pozostają. Przecież już teraz pojawiają się doniesienia o występowaniu takiego zjawiska. Myślę, że wynika to ze zbiegu różnych okoliczności, których odtworzenie w badaniach laboratoryjnych raczej jest niemożliwe. W laboratorium nikt nie będzie zaniżał ilości potrzebnego rodentycydu, będzie kontrola skuteczności, itd., itp.

Kolejne wystąpienie dotyczyło normy PN-EN 16636. Nie da się ukryć, że norma wzbudza w środowisku ddd spore emocje i zapewne jeszcze jakiś czas tak będzie. pani Dominika Łukaszewicz z firmy DQS Polska w dużym skrócie omówiła proces certyfikacji. Jednak decydującym elementem będzie oczywiści cena, a ta jest indywidualnie określona dla każdego zainteresowanego. Jak podpowiada doświadczenie, równie indywidualne będzie również podejście poszczególnych audytorów.

Później nastąpiły wystąpienia bezpośrednio nawiązujące do usług ddd. Najpierw pan Łukasz Rosiński z firmy BASF mówił na temat preparatów Mythic 10 S.C. i Fendona 6 S.C., które są jedną z propozycji w kwestii zwalczania pluskiew. No cóż ten temat mógł być szerzej rozwinięty. Pluskwy są coraz większym problemem i raczej nie zanosi się na jakiś radykalny przełom w tej sprawie. Klienci oczekują od nas 100% skuteczności, a my nie zawsze mamy możliwość, działając zgodnie z prawem, takie oczekiwania zaspokoić. Tym bardziej, że często stan obiektów gdzie mamy działać jest wprost beznadziejny.

dr David Liszka

Bardzo ciekawe wystąpienie, o bardzo ciekawym preparacie, zaprezentował pan dr Dawid Liszka z firmy ICB Pharma. Przedstawił preparat ProVecta, który uśmierca owady fizycznie a nie chemicznie. Wykazuje przy tym dużą skuteczność działania. Oczywiście jest też pewne „ale”. Najlepiej działa naniesiony bezpośrednio na szkodniki. Nie wykazuje natomiast działania rezydualnego. Ale jest też drugie „ale”, można go stosować jako adjuwant, aby zwiększyć skuteczność tradycyjnych preparatów.

O nowościach w ofercie firmy Agrosimex mówił pan Mariusz Niemiec. Natomiast pan Marko Cvijič opowiadał o nowej wersji, tak popularnego w naszym kraju Rattimoru. Różni się od swojego poprzednika nie tylko kolorem ale też substancją czynną. Tym razem jest to brodifakum.

Było też trochę o elektronice w deratyzacji, co nieodmiennie wywołuje uśmiech politowania na twarzach doświadczonych deratyzatorów. Bo tu liczy się przede wszystkim wiedza i doświadczenie a nie, choćby najbardziej połyskliwe zabawki. Wydaje się jednak, że presja producentów tych zabawek, wsparta przy tym lobbingiem audytorów, jest na tyle duża, że nic na to nie poradzimy. A skoro już o błyskotkach mowa, to zaprezentowano nam całą gamę zielonych laserów do wykorzystania w ochronie przed ptakami. W tym przypadku jednak jest to propozycja ciekawa i z możliwością wykorzystania w praktyce. Bo problemy z ptakami wciąż się powiększają.

No cóż, kolejną dawkę wiedzy przyswoiliśmy sobie. Obiad zjedliśmy. A więc? Do pracy!

ukąszenia przez owady

Co nas gryzie?

Choć zima wciąż jeszcze trzyma się całkiem dobrze, to jednak mamy już końcówkę lutego i ani się obejrzymy jak wybuchnie wiosna. A wraz z wiosną wyroi się całe to sympatyczne towarzystwo w postaci much, komarów, meszek, os, mrówek, pająków, pluskiew, pcheł czy kleszczy. Jedne słychać już z daleka inne dobierają się do nas zupełnie niepostrzeżenie. Ani widać, ani słychać, ani czuć – do czasu.

Stawonogi wytworzyły wiele specjalizacji, za pomocą których mogą nam dokuczać. Mogą być pasożytami człowieka, mogą wstrzykiwać jad, wnikać do tkanek lub przenosić choroby. Mogą to czynić przez nakłucie, ukąszenie lub użądlenie. Konsekwencją tych zdarzeń mogą być jedynie reakcje miejscowe ale też reakcje toksyczne – niealergiczne oraz reakcje alergiczne, reakcje opóźnione i reakcje nietypowe. Zagrożenia wynikające z ukąszenia przez stawonogi zależą od różnych czynników, np.: stan zdrowia ofiary, wiek, masa ciała czy miejsce ukąszenia. Oczywiście najbardziej zagrożone są osoby z alergiami. Wielu lekarzy zaleca takim osobom noszenie podręcznego zestawu ratunkowego w celu szybkiej reakcji na ewentualny wstrząs anafilaktyczny, czyli uogólnioną reakcję organizmu na alergen, która przebiega z obrzękiem dróg oddechowych i znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi.

Gdy wokół mamy roje komarów to przede wszystkim opędzamy się od natrętów wykonując szereg nieskoordynowanych wymachów, czasami klepniemy się to tu, to tam. Ewentualne ukłucie najczęściej jest jedynie nieprzyjemne i przez jakiś czas pozostaje swędzący bąbel. Gorzej gdy dojdzie np. do użądlenia. W 90 procentach przypadków użądlenia powodują jedynie miejscową reakcję w postaci zaczerwienienia i świądu utrzymującego się nie dłużej niż 24 godziny. U pozostałych osób może rozwinąć się rozległa reakcja miejscowa lub uogólniona reakcja alergiczna czyli wstrząs anafilaktyczny. Wykonując usługi likwidacji gniazd os dwukrotnie zdarzyło mi się być ukąszonym. Raz w szyję, raz w dłoń. Na szczęście w obu przypadkach nie pojawiły się poważniejsze konsekwencje.  Żądła pszczół pozostają w ciele ofiary, żądła szerszeni i os nie. W miejscu użądlenia warto zastosować zimny okład. Szczególnie niebezpieczne są ukąszenia w okolicach szyi, policzka, czy w język. Mogą one spowodować obrzęk utrudniający oddychanie. Zdecydowanie należy w takim przypadku wezwać pomoc medyczną. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, w oczekiwaniu na pomoc, możemy dać mu do ssania kostki lodu.

Również bardzo niebezpieczne są ukąszenia przez kleszcze. Ich ślina zawiera substancję znieczulającą, która sprawia, że nie czujemy ukąszenia. Oczywiście nie każdy kleszcz jest nosicielem niebezpiecznych chorób, tym nie mniej nie wolno lekceważyć żadnego przypadku, szczególnie gdy pojawia się wyraźny rumień. Czytałem opis nastoletniej dziewczyny, u której długo nie rozpoznano prawdziwej przyczyny problemów zdrowotnych. Lekarze sugerowali nawet, że dziewczyna sfiksowała. Dopiero po siedmiu latach zdiagnozowano neroboreliozę wywołaną krętkami krętkami burgdorferi roznoszonej przez kleszcze. Przez ten czas choroba poczyniła ogromne szkody w organizmie nastolatki. Gdy znajdziemy kleszcza na naszym ciele, należy go jak najszybciej usunąć. Można w aptekach nabyć specjalne narzędzia, można też użyć pęsety, trzeba to jednak zrobić bardzo sprawnie, zdecydowanym ruchem. Niedopuszczalne jest ściskanie palcami, smarowanie tłuszczem, drażnienie chemikaliami czy rozrywanie pajęczaka ponieważ może to spowodować kontakt rany z treścią jelit agresora.

W Polsce żyje ok. 50 gatunków meszek. O ile ich larwy spełniają bardzo pożyteczną funkcję, to z osobnikami dorosłymi jest już dużo gorzej. Co prawda samce żywią się nektarem kwiatów i sokiem roślin. No ale ukąszenia samic są bardzo bolesne i nieprzyjemne. Ich aparat gębowy przystosowany jest do rozcinania skóry i zakotwiczania się w niej przy pomocy haczykowatych włosków na szczękach i rozrywania tkanki. Ślina meszek zawiera enzymy upłynniające krew i zapobiegające jej krzepnięciu. Owady te potrafią być bardzo natrętne. Ich ugryzienia mogą powodować obrzęki, zaczerwienienia i wysoką gorączkę. Zmasowany atak meszek może nawet doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. Warto pamiętać, że naturalnym repelentem jest olejek waniliowy.

Również ukąszenia mrówek są bardzo uciążliwe. Podczas ugryzienia do rany ofiary mrówka uwalnia kwas mrówkowy, powodujący świąd i zaczerwienienie. Można go neutralizować roztworem sody oczyszczone.

Powyższy, krótki, przegląd naszych nieodłącznych towarzyszy w czasie niedzielnych spacerów po parkach, wyjazdów do różnych cudownych, naturalnych miejsc pokazuje, jak bardzo powinniśmy zwracać uwagę na te niepozorne stworzonka.

Wiktor Protas

biuro@protas.szczecin.pl

Niedawno zostałem poproszony o powiedzenie kilku słów na temat normy PN-EN 16636 poświęconej usługom ochrony przed szkodnikami, na konferencji zorganizowanej przez PSPDDD w Toruniu. Niestety nie ma jeszcze oficjalnego polskiego tłumaczenia normy PN-EN 16636. Tym niemniej już obowiązuje i sądząc po licznych rozmowach na jej temat, wzbudza spore zainteresowanie. W związku z tym zdecydowałem się upublicznić moje wystąpienie. Przepraszam za ewentualne nieścisłości mogące wyniknąć właśnie z braku oficjalnego tłumaczenia. Ponieważ tekst jest dosyć obszerny, to na FB umieszczam jedynie wstęp a do reszty odsyłam na moją stronę www.protas.szczecin.pl/blog

PN-EN 16636

  1. Geneza normy.

PN-EN 16636 została przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) 10 stycznia 2015 r. W pracach nad przygotowaniem normy czynny udział brał przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, dr Jacek Doniec. Zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi CEN do wprowadzenia normy w poszczególnych krajach członkowskich UE zobowiązane są krajowe jednostki normalizacyjne, w tym Polski Komitet Normalizacyjny. Jak podkreślają twórcy normy u podstaw podjęcia prac nad jej przygotowaniem legły przyczyny dwojakiego rodzaju:

– potrzeby związane z koniecznością podnoszenia jakości ochrony zdrowia publicznego. Rozwój cywilizacyjny, a co za tym idzie rozwój przemysłowej produkcji żywności niesie za sobą zwiększone ryzyko plagowego wystąpienia szkodników, co zwiększa zagrożenie dla zdrowia publicznego. To z kolei stawia przed podmiotami zajmującymi się usługami ochrony przed szkodnikami coraz większe wymagania. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest też ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko.

– świadomość zachodzących zmian oraz potrzeb wynikających z tych zmian sprawiły, że, zarówno organy UE jak i poszczególne kraje zaczęły wydawać akty prawne dotyczące tych zagadnień lub umieszczać stosowne regulacje w innych aktach. W związku z tym pojawiła się potrzeba ujednolicenia rynku usług ochrony przed szkodnikami w skali UE. Oczywiście normy przyjmowane przez jednostki normalizacyjne nie są aktami prawnie obowiązującymi, ale ich konsekwentna promocja, przez różne zainteresowane instytucje może przyczynić się do jej upowszechnienia, a przez to do podniesienia standardów funkcjonowania firm z sektora ochrony przed szkodnikami.

  1. Zakres normy

Norma PN-EN 16636 odnosi się do firm zajmujących się usługami ochrony przed szkodnikami.  Należy jednak podkreślić, że wbrew temu, czego można by się spodziewać po treści punktu pierwszego, gdzie czytamy, że norma określa wymagania dotyczące usług zwalczania szkodników, nie jest to norma techniczna odnosząca się do konkretnych usług, a jest to norma jakościowo-kompetencyjna. Norma PN-EN 16636 nie ma zastosowania do świadczenia usług w zakresie:

– ochrony upraw;

– zwykłego oczyszczania i dezynfekcji związanych z regularnym świadczeniem usług sprzątania

3. Cel normy

Nadrzędnym celem Normy PN-EN 16636 jest profesjonalizacja usług ochrony przed szkodnikami oraz ich ujednolicenie w skali UE. W normie podkreślono znaczenie konsekwentnego stosowania integrowanej ochrony przed szkodnikami (IPM) propagowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Zasady IPM zalecają staranne rozpatrzenie wszystkich dostępnych metod ochrony przed szkodnikami i następnie zastosowanie odpowiednich środków hamujących rozwój populacji szkodników oraz wykorzystujących pestycydy i inne środki interwencyjne w stopniu uzasadnionym ekonomicznie i redukującym lub minimalizującym zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. W ramach podejmowanych działań należy uwzględnić:

– modyfikację środowiska;

– zwalczanie metodami biologicznymi;

– zwalczanie metodami fizycznymi;

– zwalczanie metodami chemicznymi.

Punkt 3.24 Normy definiuje pojęcie profesjonalnego usługodawcy w sposób następujący: „prywatne lub państwowe przedsiębiorstwo, struktura lub organizacja, składające się z jednej lub więcej osób odpowiednio wykwalifikowanych, certyfikowanych lub licencjonowanych oraz ustawicznie szkolonych i pracujących zgodnie za standardami opisującymi wymagane poziomy wiedzy i świadczonych usług.

Norma definiuje i artykułuje wymagania kompetencyjne czterech funkcji występujących w firmie ochrony przed szkodnikami: kierownik techniczny, starszy technik, sprzedawca praz pracownik administracyjny. Oczywiście w firmach jedno-, dwuosobowych, funkcje te będą łączone. Istotne jednak jest, że w Normie kładzie się nacisk na ustawiczne podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących usługi ochrony przed szkodnikami.

Profesjonalne podejście do świadczenia usług będzie się przejawiać w przestrzeganiu przez usługodawcę kolejnych etapów procesu profesjonalnej usługi ochrony przed szkodnikami oraz ich odpowiednim dokumentowaniu:

– kontakt z klientem;

– inspekcja i ocena obiektu;

– ocena inwazji i analiza przyczyn źródłowych;

– ocena ryzyka dla klienta i obiektu;

– określenie zakresu prawnego;

– ustalenie planu ochrony przed szkodnikami;

– przygotowanie oferty dla klienta;

– wykonanie usługi

– zagospodarowanie odpadów;

– dokumentacja wykonanych prac;

– potwierdzenie skuteczności usług;

– protokół pokontrolny i archiwizacja dokumentów;

– monitoring w przypadku usług długoterminowych.

Najważniejsze elementy, z praktycznego punktu widzenia, profesjonalnego świadczenia usług ochrony przed szkodnikami to:

– partnerstwo usługodawca-klient; poszczególne etapy wykonania usługi muszą być

dokładnie wyjaśnione i uzgodnione;

– indywidualizacja usługi; usługa musi być dopasowana do konkretnego klienta, w

tym także do specyficznych potrzeb tzw. strony trzeciej;

– bardzo istotnym elementem umów długoterminowych jest monitoring. Bardzo

istotny w tej kwestii jest punkt 5.12 Normy, który zadania w tym zakresie definiuje w

sposób następujący: „profesjonalny usługodawca powinien określić oraz

  zalecić klientowi właściwą częstotliwość wizyt inspekcyjnych, które zapewnią

  occhrone aktywów klienta”.

– dokumentacja wykonywanych prac;

– przedkładanie klientowi zaleceń mających na celu podniesienie jakości ochrony

przed szkodnikami;

– optymalny dobór i właściwe stosowanie pestycydów;

– ubezpieczenie usługodawcy. Pkt. 6.5 zaleca: „usługodawca powinien chronić

interes klientów oraz społeczności, posiadając odpowiednie ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności

zawodowej.

Oczywistym jest, że sama Norma PN-EN 16636 nie spowoduje, że z dnia na dzień jakość usług ochrony przed szkodnikami, radykalnie się podniesie. Norma ta może jednak być bardzo użytecznym narzędziem w dłuższym okresie czasu profesjonalizacji funkcjonowania firm świadczących usługi ochrony przed szkodnikami, co będzie miało niewątpliwie pozytywny wpływ na poziom ochrony zdrowia publicznego.

Wiktor Protas

Chętnie poznam Twoje opinie na różne tematy związane z usługami ddd. Napisz, proszę na adres:

biuro@protas.szczecin.pl

KARACZANY TO NIE TYLKO DYSKOMFORT ESTETYCZNY

Karaczany, obok gryzoni, to najmocniej funkcjonujący w świadomości przeciętnego człowieka szkodnik sanitarny. Celowo użyłem określenia „funkcjonujący w świadomości” a „nie najlepiej znany”. Owszem, wszystkim wydaje się, że świetnie go znają, a tym czasem, szczególnie w okresie letnim, ponad połowa wezwań, do rzekomych karaczanów, okazuje się wezwaniami sprowokowanymi przez mącznika młynarka (tenebrio molitor). A to już zupełnie inna historia.

Nawet z nazwą owadów, które nas interesują, mamy w Polsce poważne problemy, bo jak nasz kraj długi i szeroki, spotykamy najróżniejsze ich nazwy. Ja pozostanę przy następujących: prusak – blatella germanica, karaczan wschodni – blatta orientalis i przybyszka amyerykańska – peroplaneta americana. Jednak dużo ważniejsze jest to, że mamy niewielką świadomość ich negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Prusaki w naszym otoczeniu wzbudzają przede wszystkim obrzydzenie. Co wcale mnie nie dziwi i naprawdę nie zamierzam nikogo przekonywać, że jest inaczej. Zdecydowanie nie są to miłe, puszyste przytulanki. Pojawiają się w najróżniejszych miejscach: w kuchniach (lubią ciepłe miejsca: okolice agregatów lodówkowych, mikrofalówki, wnętrza urządzeń elektronicznych; lubią też niektóre intensywne zapachy), w okolicach instalacji ciepłowniczych, rur zsypowych. Pojawiają się w miejscach brudnych ale też i bardzo czystych (robiliśmy odkaraluszanie w bloku operacyjnym). Towarzyszą produkcji artykułów spożywczych ale nie tylko (zwalczaliśmy dużą populację prusaka w wytwórni bloczków betonowych). I za każdym razem wzbudzają nieodmiennie dużą niechęć.

Jednym z największych problemów zdrowotnych współczesnego świata są alergie, panoszące się już powszechnie. Warto wiedzieć, że właśnie karaczany odgrywają bardzo ważną rolę jako źródło alergenów. Informacje nt. związku między narażeniem na karaluchy a astmą pochodzą z różnych regionów świata.  W różnych źródłach można znaleźć różne dane, ale zawsze alergeny pochodzące od tych stawonogów są wymieniane na równi z tymi pochodzącymi od roztoczy kurzu domowego. Niestety w naszym kraju temat jest jeszcze na początku drogi. Opracowania bywają niekompletne, najczęściej odwołują się do badań zagranicznych. W rezultacie autorzy potrafią pisać o zagrożeniach pochodzących od karaczanów nie odgrywających istotnej roli w Polsce a pomijają te gatunki, które u nas występują. Tym niemniej problem jest i nie można go lekceważyć. Intensywny rozwój populacji prusaków jest jedną z głównych przyczyn alergii.  Alergeny prusaka czy przybyszki amerykańskiej mogą być przyczyną: astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa, alergicznego i toksycznego zapalenia spojówek, alergicznego i toksycznego zapalenia skóry i innych chorób u ludzi. Karaczany są przenosicielami m.in.: wirusów zapalenia wątroby, pałeczek durowoparadurowych, pełzaka okrężnicy, pałeczek czerwonki, paciorkowców czy prątków gruźlicy. Zarówno części ciała karaczanów, oraz odchody i jaja mogą stanowić składnik kurzu i stanowić o alergizującym potencjale tych owadów. Karaczany są również źródłami alergenowymi wywołującymi astmę zawodową u pracowników laboratoriów. To ostatnie każe z kolei zwrócić uwagę na zwiększającą się ostatnio liczbę ludzi zajmujących się hodowlą karaczanów zarówno w celach hobbystycznych jak i komercyjnych. W literaturze można znaleźć różne opisy przypadków, np. laborantki z Niemiec, która prowadziła badania przybyszki amerykańskiej. Po miesiącu pracy wystąpił nieżyt nosa, obserwowany jedynie w miejscu pracy. Po kolejnych dwóch tygodniach wystąpił napad astmy. Po zmianie pracy objawy nie powracały.

Naukowcom udało się zidentyfikować białko tropomiozynę jako główny alergen przybyszki amerykańskiej. Tropomiozyna wywołuje silną odpowiedź immunoloiczną u osób z atopią. Co ciekawe tropomiozyna przybyszki amerykańskiej wykazuje bardzo duże podobieństwo do tropomiozyny innych stawonogów, w tym również do krewetek (82 %), będących przecież skorupiakami a te z kolei zaliczane są do „wielkiej ósemki alergenów pokarmowych”. Badania dowodzą, że istnieje możliwość reakcji krzyżowej pomiędzy karaczanami, roztoczami i krewetkami. Szczególnie częste odczyny krzyżowe stwierdzono między krewetką pandaletką północną a prusakiem. W grupie 89 hiszpańskich dzieci z alergią na prusaki tylko pięcioro nie miało imnuglobiliny  klasy E (IgE) przeciwko krewetce

Bardzo interesujące z naszego punktu widzenia badania przeprowadzono na Florydzie. Stwierdzono obecność alergenu pochodzącego od karaczanów (Bla g2) w 120 opakowaniach 19 gatunków mąki sprzedawanej w 4 supermarketach. ?!

Różne są również opinie o szybkości powrotu środowiska w pomieszczeniach, z których usunięto karaczany do stanu bezpiecznego dla ludzi. W jednym materiale znalazłem informację, że już po dwóch tygodniach ilość alergenów spadła do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla ludzi. Jednak w innych badaniach, przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, stwierdzono, że nawet po gruntownym sprzątaniu mieszkania przez specjalistyczną firmę, dopiero po ośmiu miesiącach poziom alergenów spadł do oczekiwanego poziomu.

Przedstawione powyżej informacje pokazują jak ważna jest dobrze przeprowadzona dezynsekcja. Dobrze, czyli skutecznie i bezpiecznie, z zastosowaniem wysokiej jakości preparatów. W dobie mody na ekologię nie od rzeczy będzie wspomnienie o metodach ekologicznych zwalczania karaczanów.  Metody biologiczne to m.in.: okresowe wykładanie podłóg zainfestowanych pomieszczeń liśćmi paproci lekarskiej, liśćmi pimenty ostrej, plastrami ogórków, czosnkiem, stosowanie kociej mięty. Osobiście tego jeszcze nie testowałem, nie mogę więc wypowiedzieć się na temat skuteczności tych metod.

A zatem zwalczanie karaczanów to nie tylko kwestia estetyki, a także, a właściwie przede wszystkim to kwestia naszego zdrowia.